Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę dostosowaną do Twoich potrzeb. Aby korzystać z witryny z pełnym komfortem, proszę zaakceptuj wszystkie pliki cookie na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Akceptuj Odrzuć

Przyszłość jest w BIM

Czym dokładnie jest BIM i jakie korzyści oferuje projektantom i architektom?

BIM (Building Information Modeling) jest ważnym elementem ciągłego trendu cyfryzacji, modelowania, zarządzania informacjami o budynku. BIM w skrócie zmienia proces projektowania i budowy dla wszystkich zaangażowanych jednostek. Ponieważ BIM nie jest oprogramowaniem, a raczej metodą projektowania, która wykorzystuje już istniejące możliwości technologiczne. Jest to duża szansa na bardziej precyzyjne planowanie i budowę w czasie, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa i zmniejszeniu kosztów podczas budowy i eksploatacji budynków. Dostarczając zintegrowane inteligentne dane BIM do procesu projektowania, Vaillant przyjął pionierską rolę wśród producentów systemów grzewczych we współpracy z projektantami i architektami.


Wszyscy wiemy, że świat staje się cyfrowy. W obszarze architektury i konstrukcji zaczęło się to w latach 80. i 90. ubiegłego wieku wraz z powszechnym wprowadzaniem systemów CAD (Computer Aided Design) i AVA (Autodesk Virtual Agent) do biur architektonicznych oraz projektowych. W wyniku dalszej optymalizacji i interdyscyplinarnej realizacji procesów projektowania i budowy, BIM jako podejście metodyczne jest już obecne w licznych projektach budowlanych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Projektowanie oparte na BIM wykorzystuje cyfrowe modele budynków w całym cyklu jego życia. Model w przejrzysty i dostępny sposób przedstawia fizyczne i funkcjonalne cechy budynku.

Współpraca przede wszystkim

Istnieje wiele zalet interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy wszystkimi osobami zaangażowanymi w projektowanie: nowa forma pracy zespołowej i komunikacji umożliwia łączenie procesów planowania, które wcześniej były postrzegane jako oddzielne, aby efektywnie osiągnąć cel w wyniku wspólnej odpowiedzialności za projekt. Kontrola kolizji pozwala zminimalizować błędy projektowe i nieporozumienia na bardzo wczesnym etapie, aby zapewnić płynne procesy i zmniejszyć koszty budowy. Idealnie jest, gdy to już zaczyna się od przejrzystych informacji od klienta, a następnie podczas interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy architektami, inżynierami i projektantami instalacji, producentami i wykonawcami, a także długotrwałej budowy i ewentualnego recyklingu materiałów budowlanych w momencie rozbiórki.

Deklarowanym celem podejścia BIM jest zwiększenie wykorzystania cyfrowych modeli budynków do projektowania, budowy i eksploatacji budynków. W Norwegii BIM jest obowiązkowy dla budynków publicznych od 2010 roku, w Wielkiej Brytanii od 2016 roku. W Niemczech począwszy od 2020 roku wdrażanie będzie dotyczyło wszystkich projektów infrastrukturalnych. Jak widać jest to silny trend ogólnonarodowy, coraz mocniej widoczny również w Polsce. Wniosek jest taki, że konieczna jest dalsza poprawa standaryzacji technologii wymiany danych (interfejsy IFC) oraz stworzenie międzynarodowych standardów i dyrektyw.

Dane i komponenty BIM specyficzne dla producenta

Ważnym aspektem nowego procesu planowania jest zaangażowanie w konkretne metody i produkty budowlane. W związku z tym producenci są również zobowiązani do dostarczenia danych umożliwiających dostęp do BIM, które mogą być zintegrowane na odpowiednim etapie procesu projektowania ze zmiennym poziomem szczegółowości (LoD - Level of detail), a następnie włączone do przetargu - najlepiej z otwartą koncepcją BIM, która jest oprogramowaniem niezależnym. Oznacza to, że od samego początku komponenty i produkty są uzupełniane informacją o cechach, do których można uzyskać dostęp w dowolnym czasie, zgodnie z odpowiednim statusem projektowania i dostosowywania w razie potrzeby. Aby dostarczyć niezbędnych informacji na temat produktów Grupy Vaillant, firma nawiązała współpracę w 2016 roku z ekspertami od oprogramowania Stabiplan, aby udostępnić dane produktów, z funkcją BIM do bezpośredniego pobrania.

Nadaje się do budowania (w) przyszłości

Długotrwałe przetrwanie na rynku wymaga terminowego rozważenia tego tematu. Postawa "odejdź i zobacz" lub niechęć do przyjęcia odpowiedzialności jest bezproduktywna zarówno dla dostawców, jak i użytkowników rozwiązań BIM. Wszyscy zaangażowani muszą zatem definiować wymagania, identyfikować problemy i opracowywać odpowiednie rozwiązania - ponieważ akceptacja nowej metody projektowania i zmiany w procesach stworzą fascynujące możliwości budowania w przyszłości.


Pobierz biblioteki wybranych produktów z MEP content