Obiekty inwestycyjne

W tym miejscu znajdą Państwo zbiór materiałów do projektowania obiektów wielkopowierzchniowych.

Materiał został podzielony na sekcje obejmujące grupy urządzeń.

W obrębie każdej grupy wyszczególniliśmy rodzaje urządzeń.

Strony finalne ilustrują tabele poszczególnych urządzeń wraz z podstawowymi parametrami.

Klikając na nazwę poszczególnego urządzenia przejdą Państwo do katalogu zawierającego pełną dokumnetację.