Osprzęt regulacyjny

VR 71

Moduł 3 mieszaczy

Komunikacja i sterowanie

VR 70

Moduł mieszaczowo-solarny

Komunikacja i sterowanie

VR 91

Zdalne sterowanie (przewodowe)

Komunikacja i sterowanie