Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę dostosowaną do Twoich potrzeb. Aby korzystać z witryny z pełnym komfortem, proszę zaakceptuj wszystkie pliki cookie na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Akceptuj Odrzuć

Pompy aroSTOR

Ogólne warunki gwarancji na pompę ciepła aroSTOR

1. Niniejsza gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. dotyczy urządzeń marki Vaillant zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest karta gwarancyjna pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.

3. Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. udziela 24 miesiące gwarancji licząc od daty zakupu.

4. Gwarancja nie obejmuje usterek urządzenia wynikających z:

a) użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi,

b) wykonania napraw i przeróbek przez osoby nieuprawnione,

c) nieostrożnego, niewłaściwego transportu, załadunku, rozładunku,

d) niewłaściwego montażu urządzenia,

e) błędów w instalacji elektrycznej, hydraulicznej podczas montażu urządzenia,

f) nieprzestrzeganie instrukcji obsługi urządzenia, niedbałości i niewłaściwego użytkowania,

g) przechowywania urządzenia w temperaturze ponieżej 0oC,

h) innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta.

5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą w terminie do 14 dni roboczych. W przypadkach szczególnych (np. konieczność sprowadzenia części z zagranicy) każdorazowo po przekazaniu informacji klientowi termin może ulec wydłużeniu do 21 dni.

6. Zgłoszenia niesprawności urządzeń są przyjmowane pod numerem infolinii Vaillant: 801 804 444 (dla telefonów stacjonarnych) i 22 323 01 50 (dla telefonów komórkowych) lub pod numerem telefonu firm uprawnionych do "Napraw gwarancyjnych" wymienionych na stronie internetowej www.vaillant.pl

7. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane jedynie w miejscu instalacji urządzenia oraz po przedstawieniu ważnej i prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej.

8. "Karta gwarancyjna" jest ważna jeżeli:

a) nie znajdują się na niej żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń itp.,

b) dołączono do niej dowód zakupu.

9. Użytkownik ponosi koszty w przypadku wezwania serwisu do czynności określonych jako obsługa urządzenia, zdefiniowanych w instrukcji obsługi.

10. Jeżeli w czasie eksploatacji zostały wprowadzone w urządzeniu i w jego bezpośrednim otoczeniu przeróbki zagrażające bezpiecznemy użytkowaniu urządzenia, punkty serwisowe mogą odmówić wykonania naprawy urządzenia.

11. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).