Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę dostosowaną do Twoich potrzeb. Aby korzystać z witryny z pełnym komfortem, proszę zaakceptuj wszystkie pliki cookie na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Akceptuj Odrzuć

Współczynnik COP, czyli co wpływa na efektywność pompy ciepła?

Urządzeniami grzewczymi, które umożliwiają ogrzanie budynku oraz podgrzanie wody w ekonomiczny sposób, są pompy ciepła – pobierają one energię cieplną z gruntu, wody lub powietrza. Wysoką sprawność tego urządzenia określa współczynnik COP (ang. Coefficient of Performance), który w znacznym stopniu zależy od elementów budowy pompy ciepła. Nie jest to jednak wielkość stała, dlatego warto dowiedzieć się, co jeszcze ma na nią wpływ.

Sprawność pomp ciepła określa współczynnik wydajności COP, który wykazuje, w jakim stopniu urządzenie grzewcze wykorzystuje ciepło ze środowiska naturalnego w stosunku do zużytego prądu. COP odnosi się do dwóch konkretnych źródeł energii, którymi są:

  • źródło dolne – grunt, woda lub powietrze. Umożliwia nagrzanie czynnika chłodzącego w pompie ciepła w ekologiczny sposób;
  • źródło górne – to instalacja grzewcza, do której ciepło jest przekazywane przez czynnik chłodniczy i która oddaje ciepło w pomieszczeniu, np. ogrzewanie podłogowe.

Współczynnik COP można wyrazić następującym wzorem:

COP = QHP / EEL

QHP – ciepło oddawane przez pompę [J]

EEL – energia elektryczna pobierana przez pompę [J]

Z tego wynika, że im wyższy współczynnik COP pompy ciepła, tym więcej ciepła można wytworzyć przy zużyciu tej samej ilości energii elektrycznej.

W trakcie porównywania ze sobą pomp ciepła różnych producentów warto upewnić się, że współczynnik COP jest określony na podstawie tej samej normy. Obecnie COP należy odnosić do normy PN-EN 14511, jednak wciąż można spotkać wyliczenia zgodne ze starą normą PN-EN 255. Różnice między nimi mogą wynosić nawet kilka procent.

Czym są spowodowane te różnice? Wynikają one z założeń, które bierze się pod uwagę przy każdej z norm. Jedną z nich jest różnica temperatury w instalacji grzewczej. Według obecnej normy jest ona dwukrotnie mniejsza niż według starej normy (5 K) i może wynosić np. 35–30°C. Ponadto tylko w nowej normie uwzględnia się pobór energii elektrycznej przez pompę.

Czynnik COP dla powietrznych pomp ciepła jest określany najczęściej dla warunków A7W35, gdzie:

A – to oznaczenie dla powietrza zewnętrznego (Air)

7 – to wartość temperatury powietrza zewnętrznego (7°C)

W – to oznaczenie dla wody (Water)

35 – to wartość temperatury wody (35°C).

Takie warunki można osiągnąć głównie dla ogrzewania podłogowego. Jeśli przy tej samej temperaturze zewnętrznej zostanie podana wyższa temperatura wody, np. dla A7W55, współczynnik COP będzie niższy niż COP dla A7W35.

Zobacz,jak wybrać pompę ciepła?

Co wpływa na efektywność pompy ciepła?

Im wyższa sprawnośćpompy ciepła, tym lepiej. Największy wpływ na współczynnik sprawności pompy ciepła COP mają poszczególne urządzenia, które stanowią komponenty jej budowy, czyli:

  • sprężarka,
  • zawór rozprężny,
  • wymiennik płytowy,
  • pompa obiegowa.

Najbardziej energochłonnym i najważniejszym elementem w układzie pompy ciepła jest sprężarka. Pobiera ona tzw. prąd rozruchowy potrzebny do rozpoczęcia pracy pompy ciepła. Sprężarka odpowiada za podnoszenie ciśnienia czynnika chłodniczego, co umożliwia jego dalszą przemianę w skraplaczu. W wyniku tego następuje oddanie ciepła pobranego w parowniku pompy ciepła. Rodzaj sprężarki wykorzystanej w pompie ciepła również ma znaczenie – może to być:

  • sprężarka typu rotacyjnego,
  • sprężarka typu spiralnego (scroll).

Ostatnia z nich (scroll) jest najbardziej efektywna, ponieważ może pracować przy niższym napięciu z sieci (do 187 V) oraz pozwala na precyzyjną regulację temperatury wody – nawet do 0,5°C.

Zobaczpompa ciepła – zasady działania

Jak podnieść sprawność pompy ciepła?

Rozszerzenie systemu grzewczego o dodatkowe elementy - rekuperator, zasobnik ciepłej wody, multiMATIC VRC 700

Cały szereg czynników związanych z konstrukcją pompy ciepła wpływa na uzyskiwanie wysokiej efektywności pracy. Możliwe jest jednak podniesienie współczynnika efektywności COP pompy ciepła poprzez rozszerzenie systemu grzewczego o dodatkowe elementy. W przypadku pomp ciepła marki Vaillant mogą one być dodatkowo zasilane energią z paneli fotowoltaicznych.

Zainstaluj regulator systemowy

Systemowy regulator pogodowy multiMATIC VRC 700

Na efektywne działanie urządzeń grzewczych ma również wpływ automatyka, która steruje instalacją centralnego ogrzewania, jak np. regulator systemowymultiMATIC VRC 700. Na podstawie analizy warunków pogodowych oraz ustawień preferencji domowników regulator samodzielnie steruje ogrzewaniem w domu. Umożliwia on także monitoring zużycia energii (energia elektryczna i gaz, również dla wentylacji i chłodzenia) oraz uzysku energii z otoczenia (dla kolektorów solarnych i pomp ciepła), co zwiększa współczynnik efektywności energetycznej całego systemu opartego na gruntowej lub powietrznej pomie ciepła.

Wybierz odpowiednią pompę ciepła

Dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej pompy ciepła należą do najbardziej efektywnych energetycznie urządzeń grzewczych. Przykładowo pompa ciepła aroTHERM Split typu powietrze-woda pozwala zaoszczędzić aż do 75% kosztów energii i ograniczyć emisję szkodliwych substancji do środowiska o 30%. Współczynnik efektywności COP pomp ciepła marki Vaillant może wynieść maksymalnie 5,0.

Ekonomicznym rozwiązaniem jest wybór pompy ciepła, która dostarcza do budynku ciepło oraz podgrzewa wodę przy niewielkim zużyciu energii. Aby inwestycja w instalację z pompą ciepła była opłacalna – czyli by Twoje rachunki za ogrzewanie i prąd były niższe – należy zwracać uwagę na współczynnik efektywności COP pompy ciepła. Optymalizacja pracy całego systemu ogrzewania oznacza bowiem niskie koszty eksploatacji, co jest jedną z największych korzyści dla użytkowników pomp ciepła. Oczywiście poza konstrukcją pompy ciepła bardzo ważne są parametry pracy pompy ciepła. Im mniejszą temperaturę instalacji grzewczej w budynku będą utrzymywały pompy ciepła, tym wyższe będzie COP.

Zobacz,dlaczego powietrzne pompy ciepła są coraz popularniejsze?