Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Ranking pomp ciepła powietrze-woda 2019

Ranking pomp ciepła powietrze-woda 2019 wykonany na podstawie listy BAFA pozwala ocenić kilkuletnie trendy w tym segmencie urządzeń. Lista BAFA jest stale aktualizowana i zawiera dane efektywności pomp ciepła. Wersja z 13 grudnia 2019 r. zawiera dane dla pomp ciepła różnego typu, m.in. dla 1715 pomp powietrze-woda oferowanych przez ponad 100 producentów. Są to więc dane reprezentatywne dla całego rynku.

Para przeglądająca ranking pomp ciepła

Z tekstu dowiesz się:

  • jakie moce pomp ciepła powietrze-woda są oferowane i jak zmieniały się trendy rynkowe,
  • jak zmieniała się efektywność COP powietrznych pomp ciepła,
  • czy funkcja Smart Grid staje się standardem dla pomp ciepła.

Lista BAFA to największa aktualna baza parametrów efektywności energetycznej pomp ciepła. Znaczna część pomp zawartych na tej liście jest dostępna również w Polsce. BAFA odpowiada m.in. za wdrażanie i nadzór funkcjonowania programów dofinansowania inwestycji z urządzeniami energetyki odnawialnej, sporządzanie raportów, nadzór nad jakością paliw i eksportem sprzedaży przemysłowej. Dla rozważających kupno pompy ciepła lista BAFA stanowi nieocenioną pomoc w:

  • porównaniu efektywności poszczególnych typów powietrznych pomp ciepła,
  • prześledzeniu trendów z poprzednich lat.

Ranking pomp ciepła powietrze-woda 2019 – oferowane moce

Dane w zestawieniu BAFA muszą być potwierdzone w badaniach laboratoryjnych wartości efektywności COP oraz mocy grzewczej. Zestawienie podaje je dla różnych punktów pracy pompy ciepła powietrze-woda. Jest to istotne z uwagi na stosunkowo dużą zmienność parametrów pracy w zależności od temperatury powietrza będącego dolnym źródłem ciepła.

Najczęściej porównuje się dane dla punktu pracy A2/W35 (powietrze 2°C, woda grzewcza na zasilaniu z pompy ciepła 35°C). Jednym z trendów rynkowych jest oferowanie coraz mniejszych mocy grzewczych urządzeń. Widać to szczególnie w najmniejszym zakresie mocy grzewczej – do 4 kW. Obecnie standardem stały się sprężarki inwerterowe rotacyjne, korzystne cenowo i zapewniające szeroki zakres płynnej regulacji mocy. W tym roku udział takich pomp ciepła w ofercie rynkowej wynosi 12%, a jeszcze w 2012 roku – 3 razy mniej. Takie pompy ciepła mogą być stosowane w małych budynkach o wysokim standardzie energetycznym, zgodnym np. z warunkami WT 2021. Stosuje się je także w układach hybrydowych w modernizowanych budynkach.

Efektywność pomp ciepła powietrze-woda

Po nowych powietrznych pompach ciepła szczególnie widać intensywny rozwój technologiczny, zwłaszcza pod względem efektywności COP. Średnia efektywność pomp ciepła z listy BAFA z grudnia 2019 roku jest o ponad +5% wyższa niż w roku 2016. Nastąpił tutaj większy skok niż pomiędzy rokiem 2012 i 2016 (około +2,5%). Wynika to przede wszystkim z powszechnego stosowania sprężarek inwerterowych, a także płynnie regulowanej wydajności wentylatorów i pomp obiegowych. Płynna regulacja mocy sprężarki w szerokim zakresie przekłada się na dużą elastyczność pracy i utrzymanie wysokiej efektywności COP.

Pompy ciepła z funkcją Smart Grid

Stale rozwijanym standardem jest funkcja Smart Grid. Etykieta SG-Ready wskazuje na to, że pompa ciepła może współpracować z tzw. sieciami inteligentnymi. Dzięki temu jest możliwe zwiększenie opłacalności inwestycji. Pompa ciepła może wykorzystywać energię elektryczną w okresach niskiej stawki na jej zakup, a także blokować pracę w razie deficytu (za co operator sieci może przyznawać właścicielowi profity). Etykietę SG-Ready posiada obecnie 71% pomp ciepła powietrze-woda (jeszcze w 2017 roku było to 58%).

Skorzystaj z europejskich rankingów oraz porad naszych specjalistów i wybierz pompę ciepła idealną do Twojego domu!

Zobacz także: Rodzaje pomp ciepła powietrze-woda – wady i zalety