Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Porównanie kosztów ogrzewania w okresie 6 lat – pompa ciepła koszt 2017

Porównanie kosztów ogrzewania pompą ciepła solanka-woda, przeprowadzone na przestrzeni 6 lat, wskazuje na kilka faktów istotnych dla osób, które zastanawiają się nad zainstalowaniem tego typu urządzenia w swoim domu. Pompa ciepła cena 2017 i wcześniej – dowiedz się, jakie zmiany nastąpiły.

Z tekstu dowiesz się:

  • jak zmieniało się zapotrzebowanie energetyczne budynku w perspektywie 6 lat,
  • od czego zależały zmiany ogrzewania pompą ciepła w porównywanych latach,
  • jaki wpływ na cenę pompy ciepła 2017 w porównaniu do pozostałych badanych lat miała zmiana taryfy zakupu energii elektrycznej,
  • jak kształtował się koszt pompy ciepła 2017 na tle innych wydatków na energię.

Popularyzacja w ostatnich latach ogrzewania za pomocą pompy ciepła pozwala na przeprowadzenie wiarygodnych badań, z którymi z pewnością warto się zapoznać przed decyzją o zakupie tego typu urządzenia. Przedstawiamy koszty pompy ciepła z lat 2012-2017.

Vaillant geoTHERM plus

Zapotrzebowanie energetyczne budynku w perspektywie 6 lat

Jednym z wniosków wynikających z porównania jest wyraźnie zwiększone zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania nowego budynku. Zużycie energii w pierwszych 2 latach zamieszkania w domu było o 30-40% wyższe niż w ostatnich 3 latach. Jest to przede wszystkim wynik osuszania się masywnej konstrukcji budynku. Zwiększona wilgotność przegród powoduje wyższe straty ciepła z uwagi na większą przewodność cieplną materiału. Wyższe straty cieplne budynku przekładają się m.in. na dłuższy czas pracy sprężarki w ciągu roku i większe obciążenie dolnego źródła ciepła. Jest to istotne przy doborze gruntowych źródeł – kolektora poziomego lub sond pionowych.

Koszt pompy ciepła 2017 i we wcześniejszych latach – od czego zależy?

Niższe koszty ogrzewania domu to także zasługa innych czynników. Jeżeli obserwujemy zachowania budynku i jego reakcje na zmiany warunków zewnętrznych, to możemy optymalizować nastawy krzywej grzewczej systemu ogrzewania. Jest to szczególnie ważne, jeśli chodzi o pompy ciepła, gdzie każde obniżenie temperatury wody grzewczej zwiększa jej efektywność energetyczną.

Istotne znaczenie ma także precyzyjna regulacja wydajności systemu grzewczego. Sterowanie wydajnością systemu grzewczego w strefach (np. piętro/parter) czy nawet w poszczególnych pomieszczeniach może pomóc w ograniczaniu pracy pompy ciepła. Dzieje się tak szczególnie wówczas, gdy pojawiają się lokalnie zyski ciepła wewnętrzne (np. gotowanie, prasowanie, itp.) lub zewnętrzne (nasłonecznienie).

Wpływ automatyki na efektywność energetyczną systemu jest duży. Stąd ważny będzie dobór nie tylko wysoko sprawnej pompy ciepła, ale także układu automatyki całego systemu grzewczego. Najbardziej rozbudowane funkcje oferują tutaj systemy tzw. domu inteligentnego. W przypadku takiego budynku pozwalają one na precyzyjną regulację temperatury pojedynczych pomieszczeń. Odbywa się to poprzez działanie zaworów regulacyjnych w pętlach ogrzewania podłogowego.

Zobacz także: Dobór pompy ciepła powietrze/woda – w 10 krokach

Porównanie kosztów ogrzewania 2016, 2017 i w latach wcześniejszych – wpływ taryfy zakupu energii elektrycznej

Na niższe koszty ogrzewania domu miała wpływ także obniżka ceny zakupu energii elektrycznej. Cena 1 kWh obniżała się z każdym rokiem. W 2012 roku całkowity koszt 1 kWh wyniósł 0,635 zł brutto. W 2016 roku już tylko 0,569 zł/kWh brutto. Cena energii elektrycznej w taryfie G11 obniżyła się więc o ponad 10% w ciągu 5 lat (2012-2016). W połowie 2017 roku dokonano zmiany taryfy z 1-strefowej G11 na 2-strefową (noc/dzień + weekend) G12w. Dzięki temu średni koszt 1 kWh w przeliczeniu na cały rok 2017 obniżył się o 12,7% (w stosunku do ceny pompy ciepła 2016). Przyczyniła się do tego również nieznaczna optymalizacja pracy systemu grzewczego i wyposażenia domu (czasu pracy w ciągu doby).

Pompa ciepła versoTHERM

Jaka powinna więc być taryfa zakupu energii elektrycznej dla pompy ciepła? Opisywany przykład daje na to odpowiedź. Powinna to być taryfa 2-strefowa dla większości przypadków (ostatecznie opłacalność zależy od struktury zużycia energii w strefie szczytowej i pozaszczytowej).

Jakie były koszty ogrzewania pompą ciepła na tle innych wydatków na energię?

Porównanie kosztów ogrzewaniapompą ciepła wskazuje, że wydatki na pracę pompy ciepła dla celów ogrzewania domu były w 2017 roku znowu niższe i wyniosły jedynie 1333 zł brutto. Stosunkowo wysokie potrzeby wody użytkowej spowodowały wzrost związanych z nią wydatków, więc w 2017 pompa ciepła to koszt 529 zł brutto (2012 r.: 332 zł). Wsparciem była tutaj mała instalacja solarna, która przy okazji poprawiła warunki dla regeneracji cieplnej dolnego źródła ciepła. Istotny udział stanowiła energia zużywana przez rekuperator (2017 r.: 466 zł).

Zobacz także: Wentylacja z odzyskiem ciepła w starym domu

W ogólnym bilansie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła przyniosła wymierne korzyści ekonomiczne, a także zdrowotne, komfortowe itd., ale jej praca wiąże się z zużyciem energii elektrycznej. Dlatego bardzo ważny jest dobór wysoko efektywnego rekuperatora nie tylko o wysokiej sprawności samego wymiennika ciepła, ale także z niskim zużyciem energii przez pracujące non-stop wentylatory.