Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Ogrzewanie budynku wielorodzinnego – dlaczego warto wybrać pompę ciepła?

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z nowo powstającym budynkiem, czy z modernizacją, zastosowanie pompy ciepła będzie zarówno oszczędnym, jak i przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem. Te urządzenia najczęściej są utożsamiane z budownictwem jednorodzinnym, jednak z powodzeniem można je stosować również przy większych inwestycjach.

Pompa ciepła geoTHERM perform w budynku wielorodzinnym

Z tekstu dowiesz się:

  • jak działa pompa ciepła typu solanka-woda,
  • w jakiej instalacji można wykorzystać pompę ciepła geoTHERM perform,
  • dlaczego warto się zdecydować na pompę ciepła.

Linia pomp ciepła Vaillant geoTHERM perform powstała właśnie z myślą o dużych inwestycjach. Typoszereg tych urządzeń pozwala na osiągnięcie mocy od 25 kW do nawet 624 kW przy kaskadowaniu, co umożliwia ogrzanie nawet do 15 000 m2 powierzchni (przy założeniu strat ciepła na poziomie 40 W/m2). Dzięki zastosowaniu pomp geoTHERM perform otrzymujemy system wysokiej jakości, który nadaje się do dużych domów jednorodzinnych, budynków wielomieszkaniowych, budynków użyteczności publicznej, a także o zastosowaniu komercyjnym. Urządzenia te zapewnią nie tylko ogrzewanie, ale również przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Przy odpowiednim zaprojektowaniu instalacji możliwe jest również uruchomienie funkcji chłodzenia pasywnego.

Jak działa pompa ciepła geoTHERM perform?

Pompa ciepła Vaillant geoTHERM perform jest urządzeniem typu solanka-woda. Jak działa pompa ciepła tego rodzaju? Czerpie ona energię z gruntu, skąd przekazywana jest poprzez specjalne kolektory umieszczone w pionowych odwiertach o głębokości od 80 do 100 m. Liczba odwiertów zależy od mocy pompy ciepła. Energia pobrana z gruntu jest przekazywana do pompy ciepła solanka-woda za pośrednictwem cieczy niemarznącej, zwanej inaczej solanką. Ze względu na stabilną temperaturę grunt stanowi znakomite odnawialne źródło ciepła. Energia jest odbierana przez solankę przy niskiej temperaturze – zimna solanka wracająca z pompy ciepła podgrzewa się w odwiertach o kilka kelwinów. Następnie trafia z powrotem do pompy ciepła, która odbiera tę energię i oddaje ją do instalacji grzewczej w wysokiej temperaturze. Siłą napędową tego procesu jest sprężarka pompy ciepła, która wymusza obieg czynnika chłodniczego w zamkniętym układzie termodynamicznym urządzenia. Sprężarka zasilana jest energią elektryczną. Tym, co najistotniejsze w przypadku pomp ciepła, jest to, że ilość energii elektrycznej koniecznej do zasilenia pompy ciepła jest kilkukrotnie niższa od ilości energii cieplnej odebranej z gruntu.

W jakiej instalacji można wykorzystać pompę ciepła geoTHERM perform?

Pompy ciepła geoTHERM perform osiągają temperaturę zasilania do 65oC. Pozwala to na wykorzystanie ich zarówno w układach ogrzewania grzejnikowego, jak i przy systemach płaszczyznowych. Urządzenia te mogą być z powodzeniem stosowane również do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu jeden system grzewczy może być wykorzystywany przez cały rok. Przy podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej pompami geoTHERM perform szczególnie polecane jest zastosowanie stacji świeżej wody pozwalających na higieniczny podgrzew c.w.u., co jest szczególnie istotne w dużych instalacjach.

Pompa ciepła typu solanka-woda geoTHERM perform

Dlaczego warto zdecydować się na pompę geoTHERM perform?

Montaż pompy ciepła Vaillant geoTHERM perform umożliwia dostarczenie ciepła oraz c.w.u. w sposób zrównoważony, efektywny oraz przyjazny dla środowiska. Zastosowanie nowoczesnych i odnawialnych systemów grzewczych znacząco zwiększa również atrakcyjność oraz wartość inwestycji. Znakomitym uzupełnieniem systemu pomp ciepła może być zasilenie go z innego odnawialnego źródła – słońca. Pompy ciepła geoTHERM perform są bowiem przygotowane do wykorzystania energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej. Połączenie obu systemów pozwala nie tylko na znaczne obniżenie śladu węglowego, ale również na wymierne oszczędności.