Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Jak najefektywniej zaprogramować ogrzewanie domu i wody?

Obecnie najbardziej efektywną i oszczędną metodą na ogrzewanie domu i wody jest wybór urządzeń grzewczych wykorzystujących nowe technologie. Pompy ciepła i kotły kondensacyjne cechują się wysoką sprawnością, zwłaszcza gdy połączy się je w system ogrzewania hybrydowego. Nadzorowaniem pracy kilku urządzeń, szczególnie w domach inteligentnych, zajmują się systemowe regulatory pogodowe. Zobacz, jak łatwo i tanio uzyskać CWU i osiągnąć komfort cieplny w domu.

Pompa ciepła aroTHERM Split

Pompa ciepła cechuje się największą sprawnością przy podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej i wody grzewczej zasilającej instalację c.o. w domu jednorodzinnym. Gruntowa pompa ciepła może z powodzeniem pracować samodzielnie (w trybie monowalentnym), zwłaszcza w nowo powstałych domach o niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną np. domach niskoenergetycznych lub pasywnych.

W domach modernizowanych, dotychczas ogrzewanych za pomocą konwencjonalnych kotłów np. na gaz lub olej, najkorzystniej jest jednak uzupełnić instalację o powietrzną pompę ciepła, aby móc korzystać z obu źródeł. Urządzenia pracują wówczas w trybie biwalentnym alternatywnym lub równoległym – to znaczy naprzemiennie lub równocześnie w ramach wzajemnego wspomagania. Pompa ciepła działa wtedy przez większość dni w roku – dostarcza 60–80% wymaganej energii cieplnej rocznie. Konwencjonalne źródło ciepła przydaje się w wyjątkowo mroźne dni, kiedy współczynnik COP pompy ciepła spada.

Pompy ciepła (np. aroTHERM Split marki Vaillant) i nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne wyróżniają się łatwą i intuicyjną obsługą. W przypadku ogrzewania hybrydowego warto jednak powierzyć ich działanie systemowemu regulatorowi pogodowemu, który w zależności od panujących warunków uruchomi odpowiednie urządzenie i dostosuje jego moc do bieżącego zapotrzebowania.

Regulatory systemowe – łatwość obsługi i większe oszczędności na ogrzewaniu

Chociaż samo wykorzystanie pompy ciepła do ogrzewania domu i CWU przynosi już duże oszczędności (do 41% w porównaniu do ogrzewania domu olejem opałowym, a do 54% – gazem płynnym), warto poprawić wydajność systemu i jeszcze bardziej ograniczyć zużycie paliwa lub energii elektrycznej. To główne zadanie regulatorów systemowych – pokojowych lub pogodowych – które w inteligentny sposób analizują dane dotyczące warunków termicznych oraz informacje wprowadzone przez użytkownika i wykorzystują je do poprawy działania systemu ogrzewania.

Regulatory można podzielić na dwa rodzaje:

  • regulatory pokojowe – analizują temperaturę wewnątrz domu i kontrolują pracę urządzenia w taki sposób, aby w pomieszczeniu utrzymywała się stała temperatura. Temperatura we wnętrzu, w którym znajduje się regulator pokojowy, powinna być reprezentatywna dla całego domu – warto zatem usunąć termostaty z grzejników w tym pomieszczeniu;
  • regulatory pogodowe – dostosowują pracę urządzeń do warunków panujących na zewnątrz lub optymalizują ogrzewanie na podstawie temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Dzięki temu kotły lub pompy ciepła osiągają lepszą sprawność przy zachowaniu komfortu cieplnego w domu.

Zobacz regulatory systemowe Vaillant

Nowoczesne urządzenia grzewcze wykazują najwyższą efektywność pracy przy niskich temperaturach wody grzewczej. Dlatego, regulatory pogodowe obniżają temperaturę wody grzewczej powracającej z instalacji do pompy ciepła lub kotła kondensacyjnego, co sprawia, że urządzenia pracują z większą sprawnością. Obniżenie temperatury wody grzewczej o jedynie 3℃ sprawia, że:

  • w kotle kondensacyjnym wzrasta intensywność zjawiska kondensacji (czyli odzyskiwania energii cieplnej ze spalin), a jego sprawność zwiększa się o 1%;
  • pompa ciepła zwiększa swój współczynnik COP o ok. 7–8%.

Regulator pogodowy multiMATIC 700 – steruj całym systemem za pomocą jednego urządzenia

Przykładem regulatora systemowego, który zapewnia najbardziej kompleksową kontrolę nad systemem i odpowiednie zróżnicowanie metod ogrzewania, jest multiMATIC 700 marki Vaillant. Czytelny wyświetlacz urządzenia prezentuje użytkownikom aktualną temperaturę zewnętrzną i wewnętrzną oraz dane na temat zużycia i uzysku energii, co jest szczególnie pożądane w systemach z pompami ciepła czy kolektorami słonecznymi. Obsługa regulatora jest intuicyjna, a w razie jakichkolwiek problemów można liczyć na pomoc instalatora.

Temperatura zewnętrzna i wewnętrzna to nie jedyne parametry, którymi kieruje się regulator multiMATIC. Po wprowadzeniu przez użytkownika danych dotyczących kosztów energii elektrycznej w danej taryfie energetycznej lub cen za paliwo grzewcze regulator weźmie pod uwagę wszystkie te dane i samodzielnie wybierze najbardziej ekonomiczne źródło ciepła w określonym momencie.

Regulator multiMATIC oferuje wiele innych przydatnych funkcji. Do efektywnego ogrzewania budynku przydają się m.in.:

Regulator pogodowy multiMATIC 700 i aplikacja mobilna multiMATIC App
  • programy czasowe – umożliwiają obniżenie temperatury nocą (bez negatywnego wpływu na komfort cieplny domowników) lub na czas nieobecności domowników (np. w godzinach pracy i szkoły);
  • program urlopowy – obniża temperaturę na czas dłuższej nieobecności mieszkańców, jednak nie dopuszcza do zbytniego wychłodzenia budynku;
  • czasowe ładowanie zasobnika ciepłej wody – pozwala na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej w godzinach korzystniejszej taryfy energetycznej lub wzmożonego zapotrzebowania (np. rano i wieczorem).

Domowe regulatory systemowe mogą zarządzać pracą nie tylko urządzeń grzewczych, ale też wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Przy usuwaniu powietrza z pomieszczenia rekuperatory zachowują w wymienniku ciepła jego energię cieplną i przekazują ją do powietrza nawiewanego . Dzięki temu straty ciepła w budynku zostają ograniczone do minimum.

Zobacz, jak mądrze uzyskać ciepłą wodę użytkową?

Regulator pogodowy multiMATIC 700

Jak wykorzystać potencjał regulatora pogodowego i skutecznie obniżyć koszty ogrzewania?

Zanim podejmiesz się programowania swojego systemu ogrzewania poprzez regulator, określ, jakie są potrzeby energetyczne w Twoim domu. Kiedy najczęściej mieszkańcy korzystają z ciepłej wody do mycia? W jakich godzinach nikogo nie ma w domu?

Gdy udzielisz odpowiedzi na te pytania, zaplanuj swój system ogrzewania tak, aby był zgodny z trybem życia domowników.

  • Ogrzewanie ciepłej wody użytkowej – ustaw taki zakres czasowy, aby urządzenia grzewcze pracowały w momencie największego zapotrzebowania na CWU. Weź pod uwagę to, że nowoczesne zasobniki na wodę użytkową są dobrze izolowane, więc nawet po paru godzinach od ostatniego podgrzewania domownicy będą mogli korzystać z ciepłej wody do mycia.
  • Ogrzewanie pomieszczeń w domu – ustaw automatyczne zmniejszenie temperatury na noc, a nawet wyłączenie urządzeń grzewczych. W domach murowanych bezwładność ciepła jest na tyle duża, że temperatura w pomieszczeniach utrzyma się na komfortowym poziomie. Nie warto jednak zbyt często włączać i wyłączać urządzenia w ciągu doby, gdyż taki nierównomierny tryb pracy może generować większe straty niż oszczędności.

Aby kontrolę nad ogrzewaniem mieć zawsze w zasięgu ręki, po integracji regulatora pogodowego z modułem VR 920 warto zainstalować aplikację multiMATIC App (działającej na systemach Android lub Apple iOS) na swoim smartfonie lub tablecie. Dzięki temu możesz sterować całym domowym systemem wszędzie tam, gdzie masz dostęp do Wi-Fi.