Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Hybrydowa pompa ciepła – porównanie ogrzewania hybrydowego z gazowym

Hybrydowe systemy ogrzewania, w tym hybrydowa pompa ciepła, korzystają z co najmniej dwóch rodzajów paliwa lub energii. Można więc wyróżnić kilkadziesiąt takich zestawień. Kwalifikują się do nich także popularne układy łączące kocioł gazowy i kolektory słoneczne czy też kominek.

Hybrydowa pompa ciepła może spełniać podwójną funkcję – ogrzewania oraz chłodzenia budynku

Z tekstu dowiesz się:

  • jak w porównaniu energetycznym z samym kotłem gazowym wypada hybrydowa pompa ciepła,
  • jakie są korzyści ekonomiczne płynące z zastosowania hybrydowej pompy ciepła,
  • jak hybrydowa pompa ciepła wpływa na funkcjonalność systemu.

Zwyczajowo ogrzewanie hybrydowe jest głównie kojarzone jako połączenie pompy ciepła powietrze-woda z kotłem grzewczym. Najczęściej system hybrydowy tworzą istniejący już w budynku kocioł na paliwo stałe, olej opałowy lub gaz płynny oraz pompa ciepła. W ostatnim czasie zastosowanie znajdują jednak także systemy ogrzewania hybrydowego łączące pompę ciepła z piecem gazowym.

aroTHERM VWL w układzie hybrydowym

Hybrydowa pompa ciepła a korzyści energetyczne

Porównanie ogrzewania hybrydową pompą ciepła z ogrzewaniem gazowym nie powinno być wykonywane w odniesieniu do samodzielnego kotła. Wynika to z aktualnych wymagań Warunków Technicznych WT 2017. Ograniczają one dopuszczalny poziom zużycia energii pierwotnej przez budynek do 95 kWh/m2/rok. Dotyczy to łącznych potrzeb energii dla ogrzewania, chłodzenia, wentylacji pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Okazuje się, że zastosowanie samego gazowego kotła kondensacyjnego zwykle nie pozwala spełnić warunków WT 2017. Można to osiągnąć poprzez jeszcze większe ograniczenie potrzeb cieplnych (izolację o wyższym standardzie) albo wprowadzenie do bilansu energetycznego budynku energii odnawialnej. Tak więc rację bytu będzie miał kocioł gazowy w połączeniu np. z kolektorami słonecznymi lub hybrydową pompą ciepła na ciepłą wodę użytkową.

Hybrydowa pompa ciepła – cena ogrzewania

Koszty inwestycji w hybrydową pompę ciepła i kocioł gazowy będą wyższe w porównaniu do kotła gazowego nawet z kolektorami słonecznymi czy pompą ciepła wody użytkowej. Może to być jednak na tyle nieznaczna różnica, że koszty inwestycji zwrócą się już w ciągu kilku lat. Jeśli w budynku ma zostać zainstalowana klimatyzacja, wówczas system ogrzewania hybrydowego może być korzystniejszy cenowo. Hybrydowa pompa ciepła może spełniać podwójną funkcję – ogrzewania oraz chłodzenia budynku.

Dzięki zastosowaniu ogrzewania hybrydowego zyskujesz również:

  • większą niezależność od cen paliw i energii,
  • wyższy poziom komfortu obsługi urządzeń,
  • niższe koszty eksploatacyjne i serwisowe,
  • spełnienie wymagań WT 2017.

Hybrydowa pompa ciepła a funkcjonalność

Zastosowanie hybrydowej pompy ciepła podnosi funkcjonalność całego systemu. W ogrzewaniu hybrydowym urządzenia pracują bowiem naprzemiennie, w zależności od temperatury zewnętrznej, wymaganej mocy grzewczej oraz kosztów pracy.

Zwiększa się ponadto poziom bezpieczeństwa w przypadku awarii jednego z urządzeń. Możliwa jest też zmiana priorytetów pracy źródła ciepła, jeśli cena jednego z paliw lub energii znacznie się zwiększy. Jedną z zalet jest uzyskanie możliwości chłodzenia budynku bez konieczności inwestycji w oddzielny układ klimatyzacji.

Ostatecznym argumentem przemawiającym za zainstalowaniem hybrydowej pompy ciepła jest znaczne zmniejszenie emisji spalin. Właśnie dlatego, w trosce o jakość powietrza w swoim otoczeniu, rozważ zainstalowanie ogrzewania hybrydowego w swoim domu.

Poznaj funkcjonowanie, cechy i zalety ogrzewania hybrydowego.