Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Dom o zerowym bilansie energetycznym oraz dom zeroenergetyczny

Dom zeroenergetyczny, w którym koszty zakupu energii byłyby zerowe, jest marzeniem większości osób planujących budowę domu. Powszechnie panuje przekonanie, że aby obniżyć koszty eksploatacyjne, należy zastosować wysoki standard izolacyjności przegród, a także systemy grzewcze o wysokiej efektywności energetycznej. Mało osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że domy zeroenergetyczne, a tym bardziej plus-energetyczne, są w zasięgu ręki budujących.

Z tekstu dowiesz się:

  • jaka jest różnica między domem zeroenergetycznym, a tym o zerowym bilansie energetycznym,
  • jaką technologię wykorzystać w domu o zerowym bilansie energetycznym,
  • jak magazynować energię w budynkach zeroenergetycznych,
  • jak bilansuje się energię oddawaną i pobieraną z sieci.

Chcesz zbudować dom zeroenergetyczny? Dostępne dzisiaj rozwiązania techniczne pozwalają bez trudu doprowadzić do „wyzerowania” rocznego bilansu energii – nie tylko w budowanych obecnie domach, ale także w tych poddawanych modernizacji.

Domy zeroenergetyczne według definicji nie zużywają w ogóle tzw. energii pierwotnej

Czym się różni dom zeroenergetyczny od domu z zerowym bilansem energii elektrycznej?

Domy zeroenergetyczne według definicji nie zużywają w ogóle tzw. energii pierwotnej. Jest to energia „u źródła”, czyli – w przypadku energii elektrycznej – wytwarzana w elektrowni. Przyjmuje się, że na każdą 1 kWh energii elektrycznej dostarczanej do budynku (energia końcowa mierzona na liczniku energii) trzeba zużyć 3 kWh energii pierwotnej. Uwzględnia się tu sprawność elektrowni, a także straty przesyłu energii.

Osiągnięcie standardu budynku zeroenergetycznego jest więc w praktyce trudne do zrealizowania. Wymagałoby bowiem znacznego zwiększenia mocy domowego źródła energii, czyli wielkości instalacji fotowoltaicznej. Nadwyżka energii oddawanej do sieci rekompensowałaby energię pierwotną, zużywaną w okresach poboru przez budynek energii z sieci. Jednak nadwyżki energii nie są rozliczane przez sprzedawcę energii, co przynosiłoby stratę dla właściciela domu.

Praktycznym rozwiązaniem będzie więc budowa domu z zerowym bilansem energii elektrycznej w skali roku. Bilans będzie dokonywany tak, aby zapewnić pełne rozliczenie energii oddawanej do sieci i uzyskać minimalne koszty eksploatacji. Ograniczą się one do opłat stałych związanych z użytkowaniem sieci elektroenergetycznej. Wydatki te powinny wynieść około 200 zł/rok (łącznie wszystkie cele grzewcze i zasilania wyposażenia domu).

Zobacz także: Systemy domów inteligentnych KNX – na czym to polega?

Powietrzna pompa ciepła bez instalacji zewnętrznej recoCOMPACT exclusive

Budynek zeroenergetyczny – z jakim źródłem ciepła dom może mieć zerowy roczny bilans energii?

Osiągnięcie zerowego bilansu energii w skali roku jest możliwe jedynie przy wykorzystaniu energii odnawialnej. W warunkach naszego klimatu występuje duża dysproporcja między potrzebami w sezonie grzewczym i letnim. Na skutek tego jest konieczne magazynowanie energii wytwarzanej latem i odbieranie jej w późniejszych okresach zwiększonego zapotrzebowania na energię.

Taki wymóg stwarza konieczność wyboru energii elektrycznej jako jedynego medium w przypadku domu zeroenergetycznego. Tylko energię elektryczną (w przeciwieństwie do paliw) można wytwarzać lokalnie, magazynować i odbierać bez przeszkód technicznych. Źródłem ciepła (a także chłodu) musi zostać pompa ciepła. Zapewnia ona jednocześnie najwyższą spośród wszystkich źródeł ciepła efektywność energetyczną i tym samym najniższe koszty eksploatacyjne.

Jak magazynować energię w domach zeroenergetycznych – lokalnie czy w sieci?

Część właścicieli domów zeroenergetycznych chciałaby uzyskać pełną niezależność od zewnętrznych dostawców energii. Koncepcja wytwarzania własnej energii elektrycznej i magazynowania jej na miejscu nie jest jednak w praktyce w pełni realna ani uzasadniona technicznie czy ekonomicznie. Dostępne obecnie akumulatory energii dla instalacji fotowoltaicznych posiadają zwykle użyteczną pojemność rzędu od 5 do 15 kWh. To może wystarczyć dla magazynowania i pokrywania potrzeb energii w krótkich okresach pojedynczych dni, a nie w perspektywie pełnego roku.

Akumulatory energii są też kosztownymi urządzeniami. W Niemczech takie układy znajdują zastosowanie, ale tylko dzięki konkretnym programom dofinansowania dla takiego rodzaju instalacji (typ OFF-GRID).

Najczęściej funkcję akumulatora energii przejmuje sieć elektroenergetyczna. Instalacja fotowoltaiczna w domu zeroenergetycznym może oddawać nadwyżki energii do sieci, gdzie zostają one zmagazynowane.

Zobacz także: Czy fotowoltaika jest opłacalna? Najważniejsze korzyści wynikające z instalacji systemów fotowoltaicznych

Domy zeroenergetyczne – jak jest bilansowana i pobierana energia oddawana do sieci?

Warto pamiętać, że operator sieci pobiera „prowizję” od magazynowania energii. Za każdą oddaną 1 kWh energii można odebrać później 0,8 kWh bezpłatnej energii (jeśli instalacja PV ma moc niższą niż 10 kWp). Bilansowanie energii odbywa się pod koniec każdego okresu rozliczeniowego (np. co miesiąc).

Nadwyżkę energii można odebrać w ciągu jednego roku. Jeżeli energia nie zostanie spożytkowana, to staje się „własnością” sprzedawcy energii, toteż nie jest możliwe uzyskiwanie przychodów z tytułu oddawania energii. Dlatego w obecnych warunkach rozliczeń energii wytwarzanej lokalnie domy plus-energetyczne nie mają racji bytu. Wystarczającym rozwiązaniem będzie dom z zerowym rocznym bilansem energii. Celem będzie w jego przypadku taka produkcja energii elektrycznej, która pokryje całkowite roczne potrzeby energii domu.Decyzje o zastosowaniu rozwiązań, które pomogą Ci stworzyć dom zeroenergetyczny lub budynek o zerowym bilansie energetycznym, powinny zapaść odpowiednio wcześnie – a zatem już na etapie koncepcji i projektu domu. Wówczas koszty inwestycyjne nie będą zauważalnie większe w stosunku do standardowych rozwiązań.

Zobacz także: Obliczanie bilansu energii. Czy musisz robić to sam?