Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Błędy w montażu pomp ciepła powietrze-woda

Pompy ciepła powietrze-woda w wielu krajach zdominowały rynek urządzeń grzewczych w ostatnich latach. Zadecydowały tutaj względy ekonomiczne i ekologiczne, a także stosunkowo prosty montaż i niskie koszty inwestycji. W przeciwieństwie do bardziej popularnych kilka lat temu gruntowych pomp ciepła, pompy powietrzne nie wymagają prac przy wykonaniu dolnego źródła ciepła. Jest z nim po prostu powietrze, a nie sondy czy kolektor gruntowy. Mimo wszystko także w tym przypadku zdarzają się błędy w montażu pomp ciepła.

Pompa ciepła aroTHERM Split

1. Ignorowanie instrukcji montażu i uruchomienia

W praktyce powodem wielu błędów przy montażu pompy ciepła jest ignorowanie wymagań i wskazówek, jakie producenci zamieszczają w instrukcjach montażu i uruchomienia. Początkujący instalatorzy pomp ciepła czasem podchodzą rutynowo do montażu tych urządzeń. Traktują je jak standardowe urządzenia grzewcze, zapominając, że posiadają one szereg innych cech użytkowych. Już samo niezastosowanie się do wymagań transportu pompy ciepła może przynieść szkody. Nadmierne przechylenie urządzenia może prowadzić do uszkodzeń w obiegu chłodniczym (np. zerwania mocowań sprężarki, brak smarowania olejem zawartym w czynniku chłodniczym).

2. Błędy w doborze mocy grzewczej pompy ciepła

Podstawową różnicą pompy w stosunku do kotła jest znaczna zmienność mocy grzewczej pompy ciepła. Wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej moc grzewcza pompy potrafi się obniżyć nawet o połowę w stosunku do wartości maksymalnej. Jeżeli nie zostało to wzięte pod uwagę, to przy najniższych temperaturach zewnętrznych może dochodzić do niedogrzewania pomieszczeń.

W nowych lub głęboko zmodernizowanych budynkach pompa ciepła powietrze-woda z powodzeniem może stanowić samodzielne źródło ciepła. Należy tylko uwzględnić zastosowanie dodatkowej grzałki elektrycznej – najczęściej jej funkcję pełni wbudowany elektryczny podgrzewacz przepływowy wody grzewczej. Jego praca jest potrzebna nie więcej niż przez 5-10% czasu trwania sezonu grzewczego.

3. Pompa ciepła jest zbyt głośna

Skutkiem złego montażu pompy ciepła może być jej nadmierna głośność pracy. Może być spowodowana dużymi przepływami powietrza albo pracą sprężarki w nieodpowiednio dobranym miejscu zabudowy pompy ciepła.

Trzeba jednak przyznać, że dla współczesnych pomp ciepła to ryzyko zostało znacząco obniżone. Specjalne rozwiązania konstrukcyjne, jak np. Sound Safe System, obniżyły do minimum emisję dźwięków i drgań z pomp ciepła. Dzięki temu głośność pracy pompy ciepła jest porównywana do głośności domowego wentylatora już w odległości 2-3 metrów. Niski poziom głośności jest także wynikiem stosowania obecnie cichych sprężarek inwerterowych, a także wentylatorów o płynnie regulowanej prędkości obrotowej. Problem głośności może powstawać także dla niekorzystnych warunków zabudowy np. we wnękach, które powodują wzmocnienie emisji hałasu.

4. Zbyt duże zużycie energii elektrycznej

Prawidłowo dobrana pompa ciepła jest jednym z najbardziej ekologicznych i ekonomicznych źródeł ciepła – jej współczynnik COP powinien wynosić co najmniej 3,5, co daje zużycie energii 13-20 kWh/m2/rok. Jeśli wartości są większe, należy szukać przyczyny takiego stanu.

5. Nadmierne oblodzenie pompy ciepła

Bardzo ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków zabudowy pompy ciepła do skutecznego odprowadzania kondensatu. Ciepło odbierane z parownika pompy ciepła powoduje skraplanie zawartej w nim wilgoci. Może ona zamarzać i nadmiernie obladzać parownik. Oblodzenie parownika jest naturalnym stanem eksploatacji, ale musi być szybko usuwane w funkcji automatycznej, aby nie blokowało na dłużej pracy pompy ciepła.

Błędy przy montażu powietrznych pomp ciepła zdarzają się rzadko – a jeśli zaufasz sprawdzonym specjalistom, możesz zniwelować je do zera!

Zobacz także: Serwis pompy ciepła – przekonaj się, jakie to wygodne