Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Pompy ciepła solanka-woda

Pompa ciepła solanka-woda pobiera energię z gruntu.

Zależnie od dostępnej powierzchni i rodzaju gruntu można wybrać kolektory poziome lub pionowe sondy geotermalne sięgające głębokości do 100 metrów. W przypadku instalacji z sondami geotermalnymi (wymiennikami pionowymi) konieczne są głębokie wiercenia. W obu przypadkach nośnikiem ciepła jest solanka odporna na zamarzanie. Właściwie wyposażona pompa ciepła może być używana latem do chłodzenia pomieszczeń.